Złodziej

Zapukał do nas pan z wielką torbą, Dawidek od razu zadał podstawowe pytanie: – “Dlaczego”. Dowiedział się od niedobrej mamy, że ten pan zabiera niegrzeczne dzieci. Dawidek chwilkę pomyślał, po czym powiedział: ” Jak dobrze, że jutro byłem grzeczny i Cypi też był grzeczny”, Tak więc sprawa jest jasna złodziej nie przyszedł po Dawidka.

Leave a Reply